mediadirekt mediadirekt.dk forside sitemap kontakt søg online support Design af CMS hjemmesider
MediaDirekt.dk Alm. betingelser

1. Generelle leveringsbetingelser

1.1 Aftaler, som ikke fremgår af denne abonnementsaftale, er ugyldige.
Indhold som ikke er en del af layoutet (såsom billeder og tekst) skal køber selv levere. 
MediaDirekt.dk påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab, i forbindelse med eventuelle fejl og mangler.

1.2 MediaDirekt.dk forbeholder sig ret til at benytte kundesagen (firmanavn samt webadresse) som reference i markedsføringsøjemed, samt ret til at placere en tekst med indeholdende navnet MediaDirekt.dk, på forside såvel som undersider.


2. Ydelser

2.1 Ved indgåelse af denne ordre/abonnementsaftale erhverver kunden sig ret til at benytte MediaDirekt.dk´s Content Management System i den på ordrens/abonnementsaftalens angivne periode, eller indtil ordren/abonnementsaftalen opsiges af en af parterne, jfr. Punkt 8. Rettigheder til det i forvejen eksisterende grafiske materiale i Content Management Systemet (backend, ikoner, figurer o.l) samt kildekode, til både selve websitet og administrationsmodulet tilhører MediaDirekt.dk.

2.2 Købet omfatter retten til at anvende Content Management Systemet i den version/udgave der er angivet i ordren/abonnementsaftalen, gennem online-adgang. Licensen samt adgang til systemet må udelukkende anvendes som aftalt, hvilket vil sige at kunden ikke må gå uden om administrations-modulet. En licens hos MediaDirekt.dk indebærer retten til oprettelsen af 1 stk. Website, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2.3 Købet af Content Management Systemets software, inkluderer ikke design af løsningen, eller ifyldning af indhold (tekst, billeder osv.) Hvis dette er inkluderet i tilbuddet, fremgår det tydeligt af ordren/abonnementsaftalen.

2.4 Køb af domænenavn er ikke inkluderet i i ydelsen, men MediaDirekt.dk kan stille domænenavn/e til rådighed, hvis kunden måtte ønske dette, jfr. Pkt. 4.

2.5 Ordreafgift/Abonnementsafgift: Ved køb af MediaDirekt.dk´s løsning betaler kunden foruden oprettelsen en løbende ordreafgift/abonnementsafgift i henhold til enhver tid gældende prisliste. Betalingen sker periodevis og forud. Eventuelle stigninger i den løbende afgift varsles via MediaDirekt.dk´s hjemmeside, eller ved særskilt henvendelse, mindst 2 måneder inden stigningen træder ikraft.

2.6 Opdatering: Købet omfatter løbende versionsopdateringer fra en underversion til en opdateret (eks. Vers. 1.1 til vers. 1.2) således at kunden til hver en tid er sikret den nyeste version af MediaDirekt.dk´s Content Management System, inden for den givne hovedversion som angivet i ordren/abonnementsaftalen. Skift fra eksempelvis vers. 3.0 til 4.0 er derfor ikke indbefattet af den løbende opdatering. MediaDirekt.dk forpligter sig til løbende at informere om tilretninger, opdateringer og nye tiltag/udviklinger.

2.7 Opgradering: Købet indbefatter ikke løbende opgradering af løsningen fra en hovedversion til en anden. Kunden har mulighed for en særskilt opgraderings-aftale, som sikrer kunden den til enhver tid seneste hovedversion. En sådan aftale vil fremgå af et særskilt dokument.

2.8 Linkbuilding: MediaDirekt kan uden køberes accept frit ligge link sider (som ikke er tilgængelig via kundens menu) på kundens løsning - disse kan frit fjernes af køber, såfremt køber ønsker dette.


3. Drift

3.1 En MediaDirekt.dk løsning hostes af MediaDirekt.dk på dertil indrettede servere.

3.2 På grund af vedligeholdelse af servere m.m forbeholder MediaDirekt.dk sig retten til midlertidigt at lukke for serveren. Dette vil så vidt muligt blive udført mellem kl. 24 og 07 hvor der er lavest aktivitet.

3.3 Drift og service sker fra lokaler stillet til rådighed af MediaDirekt.dk.

3.4 MediaDirekt.dk forbeholder sig retten til at opkræve betaling for tjenester der i prislisten står som gratis ydelser, hvis forbrug eller support overstiger rimeligt forbrug.


4. Domæner

4.1 MediaDirekt.dk foretager registrering af domænenavne. MediaDirekt.dk yder ingen form for garanti for registrering af ønskede navne. MediaDirekt.dk påtager sig intet ansvar for tab følgende af ændringer heri.


5. Priser

5.1 Alle priser er angivet i danske kroner eksl. moms.


6. Ansvarsbegrænsning

6.1 MediaDirekt.dk fraskriver sig ethvert ansvar for publiceringer på MediaDirekt.dk´s kunders løsninger. Kunden er selv ansvarlig for at offentliggjort materiale til enhver tid overholder dansk lovgivning, og ikke krænker tredjemands ophavsrettigheder.

6.2 MediaDirekt.dk er ikke ansvarlig, og kan ikke gøres ansvarlig for brugerens tilslutning til internet m.v, og er ikke forpligtet til at betale erstatning for tab, opstået ved forsinkelse, afbrud, udeblevne data eller lignende.

6.3 MediaDirekt.dk har heller ikke ansvar for, at nogen person med eller uden formel adkomst skaffer sig adgang til, tilegner sig, ødelægger eller forvansker data. 

6.4 MediaDirekt.dk er ikke forpligtet til at betale erstatning for tab som følge af eksempelvis krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandør, brand, manglende transportmulighed, eller i øvrigt på grund af omstændigheder, som MediaDirekt.dk ikke har indflydelse på.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Der skal årligt afregnes ved forudbetaling. Såfremt der ønskes månedlig afregning tillægges der, pr. md., et faktureringsgebyr på kr. 99,- (via PBS kr. 50)

7.2 Betaling til MediaDirekt.dk skal ske senest 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling, påløber der rente med 1,5% pr. måned fra forfaldsdagen. Der opkræves et gebyr på kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.

7.3 Pris for domæneregistrering faktureres, når domænet er reserveret hos DK-Hostmaster. MediaDirekt.dk afholder de årlige udgifter. Domænet kan overdrages for et beløb kr. 999,- +moms.

7.4 Ved manglende betalinger, forbeholder MediaDirekt.dk sig ret til, efter 4 rykkerskrivelser, at lukke for adgangen til vore servere, og hermed websitet. I en sådan situation er MediaDirekt.dk ikke forpligtet til at opbevare en sikkerhedskopi af websitet.

7.5 Kunden har ikke krav på tilbagebetaling eller refusion af forudbetalte ordrer/abonnementer, ved opsigelse af ordren/abonnement eller ved lukning som følge af misligholdt betaling.

7.6 Ved adresseændring skal kunden skriftligt inden 8 dage meddele MediaDirekt.dk herom.

7.7 Har kunden ikke godkendt designet eller af anden grund ikke haft tid til, at godkende diverse opsætninger, efter gentagende henvendelser fra MediaDirekt.dk, faktureres kunden (se nedenfor) og færdiggørrelsen af hjemmesiden sættes i bero. 

7.8 BERO:
En aftale kan sættest i bero mod et gebyr på kr. 999,- (webshop kr. 1.999) + bestilte produkter/ydelser hvis:
 - kunden ønsker dette

En aftale kan også sættes i "Tvunget bero" hvis:
 - kunden ikke reagerer på MediaDirekt.dk´s henvendelser (se ovenfor)
 - eller hvis kunden på anden måde misligholder aftalen
En "Tvunget bero" faktureres med et gebyr svarende til de produkter/ydelser der er tilbudt gratis ifølge ordrebekræftelsen (min. kr. 1.999) + bestilte produkter/ydelser.

7.9 PBS:
Afvises/tilbageføres en PBS betaling, sendes fakturaen manuelt og samtidig afregnes det skyldige beløb udfra det bestilte. Der tillægges et afvisningsgebyr på kr. 500,-

8. Opsigelse

8.1 Ifølge ordren/abonnementsaftalen.


9. Overdragelse

9.1 Nærværende ordre/abonnementsaftale må ikke uden MediaDirekt.dk´s skriftlige samtykke overdrages til tredjemand

9.2 MediaDirekt.dk er berettiget til at overdrage aftalen fuldt og helt til tredjemand.


10. Ophør af ordren/abonnementsaftalen

10.1 Ved ophør af ordren/abonnementsaftalen uanset årsag er kunden selv ansvarlig for evt. dataudtræk. Kunden skal forholde sig til enhver tid gældende takst hos MediaDirekt.dk´s hostingudbyder.


11. Misligholdelse

11.1 MediaDirekt.dk har ret til at lukke for kundens forbindelse til vore servere, og derved deres website såfremt: Kundens anvendelse af MediaDirekt.dk er i strid med, til enhver tid gældende lovgivning, eller såfremt kundens website har et så krænkende indhold at dette kan skade MediaDirekt.dk´s ry og omdømme, eller forfaldne ydelser ikke er betalt, eller kunden ikke overholder til enhver tid gældende leveringsbetingelser. 


12. Fortrydelsesret

12.1 Kunden har 3 dages fortrydelsesret fra indgåelse af ordren/abonnementsaftalen.


13. Tvister

13.1 Tvister i medfør af denne ordre/abonnementsaftale, skal afgøres efter dansk lov, og med Odense byret som værneting.

13.2 Samtaler mellem MediaDirekt´s sælger og køber optages og gemmes.
Køber kan til en hver tid få udleveret en kopi af denne samtale.

 
©2010 Copyright Mediadirekt

All Rights Reserved

mediadirekts populære tags
Copyright 2008 mediadirekt.dk - A part of SEOnetwork.dk - All rights reserved - WebShop Onlineshop CMS webshop   SEO cms hjemmeside Søgemaskineoptimering CMS SponsorLink nemCMS eHandel eButik  NetShop NetHandel NetButik cms system
OnlineButik  InternetHandel InternetButik WebButik Google Adwords online markedsføring Content Management System søgeoptimering
rss feed
Live demo Online support Søg Kontakt Sitemap Forside SITEMAP:ForsideWebShop & CMSMarkedsføring OnlineHosting & OutsourcingReferencerInspirationSupportKontaktMailsLayout oversigtiframeKonkurrenceSøgeresultaterSitemap404 fejl sideTest forsideJule 2008Ferie_forsideOm Mediadirekt.dkBetingelserBag om MediaDirektNyhedsarkivBackup af TAGSPBS tilmeldingPBS tilmelding CPRPBS reminderSvar på dårlig omtaleAlm. hjemmesideFlash hjemmesideWebshopKundeudtalelserDesign & LogoForhandlerForhandler siteRedigeringshjælp CmsRedigeringshjælp ShopManualerE-mail opsætningDemo & VideoOnline supportLogin side
Whois søgning
DownLoadsUdvikler loginMedarbejder loginWebshop skabelonHjemmeside InspirationFlash elementerFarveskalaKontakt osHer finder du os!Søg jobKampagne-tilbud nemCMSnemCMS KampagnemailnemCMS BestilnemCMS Ring OpHvordan søgeoptimere jeg?Mail Flash | 01Mail Flash | 01 formMail Flash | 01 form oldEhandelsfonden - Hvad får manEhandelsfonden - 50% rabatMail Webshop | 01Kom godt igangIKON forklaringUpload billedeUpload via Medie bibliotekOpret side/undersiderTilpas SektionerTekstbehandlings TIPSOpret tabelOpret HyperlinkTilføj FarverOpret Hyperlink på billedeFejlmeddelserOpret Ekstern loginPåfør Login feltIndsæt filer Nyhedsbrev | OpretNyhedsbrev | Tilføj indholdNyhedsbrev | SendNyhedsbrev | AbonnenterLogin på WebmailVista emailOpret AliasOutlook opsætningOutlook Express opsætningSMTP listeMobil opsætningAdWords GenbestillingOpsigelse af AdWordsGenbestil. | 6 mdr.Genbestil. | 9 mdr.Genbestil. | 12 mdr.Giv din meningMediadirekt`s nye hjemmeside1175 kunderTjek et DomæneKärcher.dk på side 1350 besøgendetil tops på GoogleWebShop version 2.0SEO er IKKE spam75% mere trafikGoogle PageRankNyt designFlere hits fra søgemaskinerneEgne kraftige serverAfdeling i LondonGoogle overhaler snart TV 2Demo oversigtA - layoutB - layoutC - layoutD - layoutE - layoutF - layoutG - layoutH - layoutI - layoutJ - layoutK - layoutL - layoutM - layoutN - layoutO - layoutP - layoutQ - layoutR - layoutS - layoutT - layoutU - layoutVW - layoutXYZ - layoutÆØÅ - layout0-9 - layoutFunktionalitet - ForumFunktionalitet - GæstebogFunktionalitet - KalenderFunktionalitet - Online bookingFunktionalitet - BlogPegning SELVOpret FTP adgangOpdater filer via FTPService UnavailableCMS løsningerHjemmeside til PrivateWebshop & Online ShopTilkøbs modulerFlashPrislisteDriftstatus | ServerNystartede virksomhederDesignMail Logo | 01Mail Logo | 01 formLogo | BetingelserMail Logo | 01 form oldE-brev | genbestillingKom godt igang ShopOpsæt Firmadata ShopRet betingelser ShopOpsæt Fragtpriser ShopRediger Menuindhold ShopOpret Undermenu ShopOpret Kategorier ShopOpret Underkategorier ShopOpret Produkter ShopProdukt Egenskaber ShopNyhedsbrev text ShopRækkefølge ShopOpsæt Rabatkupon ShopLav Tilbud ShopOpret Variationer ShopOpret Egenskaber ShopKom godt igang Shop2.0Opsæt Firmadata Shop2.0Ret betingelser Shop2.0Opsæt Fragtpriser Shop2.0Fragt tillæg Shop2.0Rediger Menuindhold Shop2.0Opret Undermenu Shop2.0Opret Kategorier Shop2.0Opret Underkategorier Shop2.0Opret Produkter Shop2.0Produkt Egenskaber Shop2.0Nyhedsbrev text Shop2.0Rækkefølge Shop2.0Opsæt Rabatkupon Shop2.0Lav Tilbud Shop2.0Opret Variationer Shop2.0Opret hyperlinks Shop2.0Masse opdateringVisning af tilfældige produkterNyheder InternIntern mailopsamling | SEOIntern form | SEO 125Intern mail | SEO 125Ordrebek. - OversigtOrdrebek. SEO+ 8 ugerSpecial 8 ugerOrdrebek. SEO+Ordrebek. SEO+ kontantOrdrebek. SEO+ inkl. WebShopOrdrebek. SEO+ inkl. nemCMSOrdrebek. Adwords FastPrisOrdrebek. Adwords FastPris 3 mdr.SEO Tekst Auto rykkerNye dækSEO EventGroup.dkKampagne-tilbud SEO+SEO Kaercher.dkSEO MJimport.dkSEO oversigtSEO reffArticle GruppeSEO opsigelseSlet opsigelse (8 uger)SEO forlængADMIN slet mailGoogle SøgeordsværktøjAdWords konkurrencemailAdWords konkurrenceSøgeoptimeringSøgemaskineoptimeringAdwords & SponsorlinkeBreveKatalogCasesPop-upsProfilFilmMail Multispot | 01Mail Multispot | 01 formDatabaseLogin 1.0Flash-interface | Manual 01Flash-interface | Manual 02Flashinterface | Manual 03Flashinterface | Manual BannerBlog redigeringFlashinterface | Manual 04NyhedsbreveBrev | PrislisteWeb & Mail sikkerhedWebHotelMailHotelServerHostingRemoteBackupMailCleaning KampagneTilmeldingHjemmeside til Private - Step 1Hjemmeside til Private - Step 2Mail Samarbejde | 01Mine ØnskerMenuplaceringMine webshop ønskerKategorivisningProduktvisningCMS konkurrencemailenten/ellerkonkurrence_seo 01 MAILkonkurrence_seo 01 FORMkonkurrence_seo 01 GLOB MAILkonkurrence_seo 01 GLOB FORMkonkurrene_seo FORMkonkurrence_seo MAILkonk_mailCMS konkurrenceadwords_cms_konkAdWords konkurrence 2Adwords konkurrence kopAdWords konkurrence GoogleSEOplus (google)SEO FORM 081209SEO MAIL 141209KonkurrencerKampagnerVinder af konkurrence 2009Case - Hurtigt og effektivtCase - Bedre end avisenCase - Viktor og HolgerCase - Ransdam Spa & WellnessCase - Arkitekt Jens LindCase - FrokostPartnerAdWords - PopupFaceBook - PopupYahoo - PopupPay per clickGoogle AdWords GarantiAdWords KampagnemailKampagne-tilbud AdwordsMail adWords | 01Mail adWords | 01 formMail adWords | 01 form oldMail adWords | 01 form nuMail adWords | 01 nuMail adWords | 02Mail adWords | 02 form50% adWords | A1 Mail div50% adWords | A1 Form div50% adWords | A1 Mail kob50% adWords | A1 Form kobKampagne-tilbud AdWordsGoogle Adwords tilbudGoogle Adwords (som info)Google Adwords KOB50% adWords | A1 Mail kob kopiMail webdesign | 01Adwords dec09SEOplus_mailSEOplus_formseo181209 FORMseo181209 MAILseo kamp FORMseo kamp MAILFast Pris AdwordsDesign & Profilering